NÄSSJÖ JAKTHORN

Nässjö Jakthorn -2024! Välkommen! Ring/Maila oss om förfrågan...

NÄSSJÖ JAKTHORN!
Välkommen till vår webbsida

Vill du vara med och stödja oss som inaktiv medlem? Du är då välkommen på övningar samt Årsmöte om du inte vill/kan spela med oss. Kontakta oss så informerar vi dig om detta.... 

NÄSSJÖ JAKTHORN -2024 
 

Nässjö Jakthorn

Spelar på begravningar.....mässor..etc..
Vi spelar på älgjakt!NÄSSJÖ JAKTHORN!   Vi har spelat in en CD.

Vi spelar på bl.a. begravning samt

övriga tillställningar!

  Ring/maila och beställ oss .....

-- EM i Horsens -2006 --

Vi spelar på EM i Horsens i Danmark -2006.

Välkommen till vår webbsida

Nässjö Jakthorn med HMK.

    Bilden: Nässjö Jakthorn spelar i Bergslagen på HMK jakt.

    Vi ser det som en självklarhet att alltid hedra det fällda viltet.

1977-  Det var då vi började som grupp.


Nässjöortens jakthornsblåsare har precis startats upp.

Från vänster:

Allan Nordek, Hansi De Michiel, Alois De Michiel

Börje Johansson, Steve Faager.

Härliga bilder från ca 1977 - .

Allan Nordek initiativtagare till Nässjö Jakthorn

Gruppen bildades genom att ett antal medlemmar i Nässjöortens jaktvårdsförening studerat alla upptänkliga ämnen inom Studiefrämjandets cirkelutbud. När de inte fann några ytterligare kurser av intresse, föreslog den numera bortgångne medlemmen Allan Nordek, att de skulle lära sig spela jakthorn. Sagt och gjort, den 2 november 1977 samlades ett gäng i klubbstugan utanför Nässjö för att starta upp den unika studiecirkeln. Sven-Olof Gustafsson fick uppdraget att överföra sin musikaliska kunskap på cirkeldeltagarna. Från den stunden var Allan och Sven-Olof två eldsjälar som hängivet arbetade med att utveckla intresset för jakthornsblåsning. Tillsammans med flera andra entusiaster strävade de vidare fram till år 1981, först då valde gruppen en formell styrelse. Allan utsågs till ordförande och Sven-Olof till musikalisk ledare.

  I början av 1980 talet fick Nässjöortens Jakthornsblåsare ett stipendium från H M Konungens Jagtklubb. Stipendiet innebar ett konkret uppdrag att sammanställa noter över svenska jakthornssignaler. Lagom till Konungens 50 års firande i april 1996, sändes originalupplagan till Jagtklubben med adress Stockholms Slott.

Nässjö Jakthorn har nu funnits i 45 år. Vi spelar jakthorn på speciella jakttillställningar runt om i landet. Det finns ca 50 olika signaler som förknippas med jakt. Jakthornsblåsarna har spelat på 20 jakter där kungen  deltagit. Vi har även spelat in en skiva för H M Konungens Jagtklubb vilken överlämnades på slottet. 
En del av vår musik är stycken som är anpassade för framförande i kyrkor. I samarbete med kyrkoherde Carl-Henrik Henriz, har under tolv år genomförts s.k. Älgmålsbön i N. Sandsjö kyrka. Detta skedde söndagen innan älgjakten startar. Men redan 1978 blåste jakthornsblåsarna i Almesåkra kyrka utanför Nässjö. Fyra år senare skedde ett framträdande i en kyrka i Celle.
Under många år har Nässjö Jakthorn deltagit i den danska blåsartävlingen som hålls  inom region 13. Åtta gånger har Nässjö Jakthorn stått som segrande gruppe i den öppna tävlingen. Fyra gånger har tävlingen förlagts till Nässjö. Senast (2010) segrade Nässjö Jakthorn.

Det finns ganska få svenska jakthornssignaler, men redan tidigt anammade Nässjöortens Jakthornsblåsare melodin "Jägarlifvet är så härligt, men för veklingen besvärligt..." till sin signaturmelodi. Efter bl a Sven-Olofs bearbetning av signaturmelodin upphöjdes den till Svensk Jägarehälsning. Under detta namn finns hälsningssignalen nu också i kungligt förvar.

Från Svenska Kungen och tysk borgmästare till andra celebriteter: Blåsaruppdragen har haft en vitt skild karaktär under de år som nu gått. Den unika verksamheten har rönt intresse i både "slott och koja". Medlemmar som varit med sedan starten har framträtt vid 12 olika tillfällen inför kung Carl-Gustaf. Även företrädare för stat, kommun och svenskt näringsliv har fått lyssna till Nässjö Jakthorn i olika sammanhang.

Sedan  år 1979  hade vi ett mångårigt utbyte med tyska Hermannsburg-Müden Jagdhornbläsergruppe . Vartannat år är vi i Tyskland och vartannat år kommer Tyskarna hit.      Bilden ( Allan Nordek )

Carl Henric Kuylenstierna 01.12.2021 18:22

Hej! Jag har en drevjakt den 7 januari på Spellinge Säteri utanför Mjölby. Skulle två-tre av er kunna vara med? Kostnad, upplägg, etc? Hälsningar Carl Henric

Lars Hagström 28.12.2017 07:23

Hej !
Vi planerar en vildsvinsjakt 6/1-18. Vi jagar på ca 5000 ha med ca 60-70 jägare
Är någon av er int att deltaga gärna med vapen ring 0701443161

Välkommen till vår webbsida